Szeresd a kerted online dating online dating email jokes about republicans

Lelki szemeid ekkor már felemelheted az útról, és csodálhatod a táj szépségét, hiszen lépteidet biztosan vezeti Szíved. Figyelmed fókuszát a Szeretetre állítsd és azon keresztül tapasztalj. A kristályrezgések segítenek azon struktúrák átalakításában, melyek testetekben még a kötöttségeket képviselik - mert sejtjeitek kristályesszenciáival kommunikálnak.Képzeld most magad egy ragyogó, fénylő, szeretetteljes szívbe, mely minden isteni tulajdonsággal felruház téged. Keressétek meg magatokban kristály-tudatosságotokat, hogy felismerjétek ezen erőket! csütörtök Engedd lelked útmutatásait szíveddel magadhoz. Ismerd fel a jeleket, amivel lelked mutat vállalt feladataidra.Ha bármi vagy bárki felé ellenérzés van benned, csak áldd meg őt és magadat is mindaddig, míg az Elrendelés Rend-be teszi azt. Lelked kézen fog, és vezet lépésről-lépésre, ha rá hagyatkozol és engeded hited kinyílni benned. Érezz onnan, s minden válasz erre az érzésre induljon Szívedből. Térj vissza napról napra bensődbe mindaddig, míg harmonikus és szeretetteljes Világ él benned! Legaktívabbak most a kristályfények, melyek a Földön található kristálytelepeken át szóródnak szét.

Létezéseid összekapcsolódása a tudatos szeretetben, bölcs rálátással ajándékoz meg téged az Élet isteni Rendjében. Ez a bizalom erőt ad nektek és képessé tesz benneteket a HIT-re! Akik Istenbe vetették hitüket, mégis nagyobb bátorságról, és egyúttal lelki békéről tanúskodnak.” Március 4.

Most csak annyit kell tenned, hogy mindvégig benne maradsz tudatosan... Fogjatok kezetekbe egy kristályt és érezzétek meg rezgését, ismerjétek fel magatokban kristály-Fényeiteket! péntek Mindaz, mit magadban hordozol, része létezésednek, emlékei a megéléseknek.

Tisztaság a szívben olyan erő, mely megszabadít a zavart keltő energiáktól. E virágot lényedben a Szeretet öntözi, és a Boldogság sugara élteti fényével.

Szíved isteni Jóságát áraszd szét magadban és körülötted, hogy erejében minden jóvá változhasson.

Érezd, hogyan jár át Fénye, és tölt fel téged teljesen.

Leave a Reply